Blue Pearl Light

Tekniska egenskaper
Standard
Enhet
Resultat
Tryckhållfasthet
EN 1926
N/mm²
157-241
Böjdraghållfasthet
EN 12372
N/mm²
12,4-17,5
Vattenabsorbtion
EN 1936​
mass %
0,01-0,09 
Densitet
EN 1936​
kg/ m³
2702-2775 
Dynamisk Elasticitet
10 N/mm³
61841-83974 
Porosity
EN 1936
Volym %
0,03-0,24
Hardness mohs
 ​
6-6,5
Frost resistance
resistant
Resistance to wear
EN 14157
mm³
11,9-14,1
Heat and water test reaction
EN 14066
resistant
* Endast mineralsammasättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil
1) Tjockleksbaserad
2) Viktbaserad