Grå Bohus är Årets Sten

Den har unika egenskaper och nyanser och uttryck som gör att den fungerar i alla sammanhang, från slott till koja. Årets Sten 2018 är Grå Bohus – Sveriges vanligaste byggnadssten.

Man ser den överallt. Den gråa Bohusgraniten är Sveriges vanligaste byggnadssten, men ur ett globalt perspektiv är den unik. Tillsammans med den röda Bohusgraniten utgör de ett syskonpar med en färgskala och egenskaper som är svåra att hitta en motsvarighet till någon annanstans i världen.
– Stenens fina klyvbarhet gör också att man bland annat kan få fram väldigt fina delar som sedan kan bearbetas på flera olika sätt, säger Kai Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund, vars styrelse utser Årets Sten.

Jörgen Lundgren är vd för Hallindens Granit som bryter Silver Grå Bohus och Tossene Grå Bohus. Han framhäver Bohusgranitens många olika uttryck och ”ansikten” som en av stenens främsta egenskaper.
– Den kan bearbetas och byta skepnad och på ett sätt som gör att den fungerar i alla sammanhang och stilar, från slott till koja. Vi exporterar den till länder över hela världen, även till Indien som själv är en av världens största producenter och exportörer av natursten.

Ett aktuellt exempel på just den gråa Bohusgranitens många ansikten är nya Brunkebergstorg i Stockholm som nyligen belönades med Stenpriset. Torgets golv består av Tossene Grå Bohus i olika storlekar och bearbetningar: klovyta/råkopp, flammad och sågad sten.
– Torget är ett slags provkarta på de många nyanser som en och samma typ av sten ger vid olika bearbetningar. Det skapar liv och variation där både starka kontraster och subtila nyanser kan uppfattas i den livfulla ytan, förklarar Åsa Drougge, landskapsarkitekt vid Nivå landskapsarkitektur,som arbetat med idé och gestaltningen av Stenprisvinnaren.

Ur ett geologiskt perspektiv är Bohusgraniten en av Sveriges yngsta graniter. Mineralsammansättningen skapar färgnyanserna, och som alla graniter är den mycket beständig mot väder och vind och kräver väldigt lite underhåll.
– Den jämna småkornigheten är ett säkert kännetecken som ger den så många användningsområden, allt från gatsten och fasader till skulpturer och ornament, säger Kai Marklin.

Motiveringen: Sveriges vanligaste byggnadssten Grå Bohus är världsunik, med en färgskala och egenskaper som är svåra att hitta motsvarigheten till någon annanstans. Och den fungerar i alla sammanhang, från slott till koja

Text hämtad från Sveriges Stenindustriförbund