Hallindens Granit AB lagrar:

 • Namn
 • Ev adress
 • Ev Telefonnummer
 • E-post
 • Meddelande/ärendet vid kontakt

Personuppgifterna kommer aldrig att säljas eller överlåtas till annan part!

Informationen används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden vid:

 • Informationsutbyte
 • Förfrågningar
 • Beställningar

Uppgifterna lagras i:

 • Kontaktregister för att spara uppgifter för kommande kommunikation
 • Kundregister för att möjliggöra faktura

I samtliga fall där kundinformation är nåbar eller behandlas, göres detta enbart av behörig personal, och endast i ovan definierade syften.

Informationen kommer hållas i våra system, från senaste kontakt, i maximalt 10 år.

Era rättigheter:

 • Ni har alltid rätt att ändra era lagrade uppgifter
 • Ni har alltid rätt att neka lagring av era uppgifter
 • Ni har alltid rätt att få all eller valda delar av era lagrade uppgifter
 • Ni har rätt att begära radering av era uppgifter

Begäran enligt ovan görs skriftligen till oss info@hallindensgranit.se.

I samtliga fall där ni önskar behandla er egna data sker detta helt utan motprestation från Hallindens Granit AB.

Mer information:

På Datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).