SVENSTORP Hallandia

Brytningsort: Svenstorp, Falkenbergs kommun. Geokoordinater, WGS84 dec 56.820546 12.657255​

Tekniska egenskaper (Technical properties)
Standard
Enhet/Unit
Result
Tryckhållfasthet (Comrpessive strength)
EN 1926
Mpa
239
Böjdraghållfasthet (Flexural strength)
EN 12372
Mpa
20,4
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme)
DIN 52108
cm³/50cm²
6,4
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme)
EN 14157
mm³
6455
Vattenabsorbtion (Water absorption)
EN 13755
vikt %
<0,1
Densitet (Apparent density)
EN 1936
kg/ m³
2670
Utspjälkningshållsfasthet (Breaking load at dowel holes)
EN 13364
N
3700
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface)
EN 14231
SRV, torr (dry)
 
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface)
EN 14231
SRV, våt (wet)
Slaghållfasthet (Rupture energy)
EN 14158
J
4,1
Petrografisk sammansättning (Petrographic composition)
EN 12407*
Kalifältspat (Potassium feldspar)
%
25
Plagioklas (Plagioclase)
%
49
Kvarts (Quarz)
%
20
Biotit (Biotite)
%
7
Amfibol (Amphibole)
%
9
Opaka mineral (Opaques)
%
2
Provat av CBI,Betonginstitutet (Ingår i SP-koncernen) (Tested by CBI, Swedish Cement and Concrete Research Institute, part of SP Group)
* Endast mineralsammasättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil (Only main components)
1) Tjockleksbaserad (Based on thickness measurement)
2) Viktbaserad (Based on weight measurement)

Typiska användningsområden
Byggnadssten: Fasader, golv, bänkskivor. Markläggning samt gravvårdar