TRANÅS Original

Brytningsort: Norra Småland geokoordinater, WGS84 dec 58.082001 14.900094
Vi bryter inte sten där just nu.
Tekniska egenskaper
Standard
Enhet
Resultat
Tryckhållfasthet
EN 1926
Mpa
165
Böjdraghållfasthet
EN 12372
Mpa
14,9
Nötningsmotstånd
DIN 52108
cm³/50cm²
4,0
Nötningsmotstånd
EN 14157
mm³
4116
Vattenabsorbtion
EN 13755
vikt %
0,1
Densitet
EN 1936
kg/ m³
2630
Utspjälkningshållsfasthet
EN 13364
N
2650
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, torr
64
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, våt
45
Slaghållfasthet
EN 14158
J
 
Petrografisk sammansättning
EN 12407*
Kalifältspat
%
41
Plagioklas
%
20
Kvarts
%
36
Klorit
%
2
​Provat av RI.SE
* Endast mineralsammasättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil
1) Tjockleksbaserad
2) Viktbaserad