Blue Pearl Classic

Tekniska egenskaper
Standard
Enhet
Resultat
Tryckhållfasthet
EN 1926
Mpa
157-241
Böjdraghållfasthet
EN 12372
Mpa
12,4-17,5
Nötningsmotstånd
DIN 52108
cm³
/50cm²
 
Nötningsmotstånd
EN 14157
mm³
 
Vattenabsorbtion
EN 1936​
vikt %
 
Densitet
EN 1936
kg/ m³
2702-2775
Densitet
EN 1936
%​
Hårdhet
6-6,5
Frost resistent
EN 14157
resistant
Värme & Vatten reaktion
EN 14066
resistant
Elasticitet
10 N
/mm³
61841-83974
* Endast mineralsammasättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil
1) Tjockleksbaserad
2) Viktbaserad