Antique

Tekniska egenskaper
Standard
Enhet
Resultat
Tryckhållfasthet
EN 1926
N/mm²​
157-241
Böjdraghållfasthet
EN 12372
N/mm²​
12,4-17,5
Vattenabsorbtion
EN 1936
mass %
0,01-0,09
Densitet
EN 1936
kg/ m³
2702-2775
Dynamisk Elasticitet
10 N/mm³
61841-83974
Porosity
EN 1936
Volym %​
0,03-0,2
Hardness mohs
6-6,5
Frost resistance
Value
resistant
Resistance to wear
EN 14157
mm³
11,9-14,1
Heat and water test reaction ​
EN 14066
resistant
* Endast mineralsammasättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil
1) Tjockleksbaserad
2) Viktbaserad