BROBERG Röd Bohus

Brytningsort: Broberg, Lysekils kommun. Geokoordinater, WGS84 dec 58.413767  11.494935

 

Tekniska egenskaper
Standard
Enhet
Resultat
Tryckhållfasthet
EN 1926
Mpa
244
Böjdraghållfasthet
EN 12372
Mpa
18,4
Nötningsmotstånd
DIN 52108
cm³/50cm²
5,15
Nötningsmotstånd
EN 14157
mm³
5148
Vattenabsorbtion
EN 13755
vikt %
0,1
Densitet
EN 1936
kg/ m³
2640
Utspjälkningshållsfasthet
EN 13364
N
3700
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, torr
55
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, våt
18
Slaghållfasthet
EN 14158
J
4,0
Petrografisk sammansättning
EN 12407*
Kalifältspat
%
30
Plagioklas
%
29
Kvarts
%
35
Amfibol
%
4
Provat av RI.SE
* Endast mineralsammasättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil
1) Tjockleksbaserad
2) Viktbaserad

Typiska användningsområden
För fasader och detaljer inomhus är slipade eller polerade ytor dekorativa, vackra och samtidigt funktionella.