BROBERG Röd Bohus

Brytningsort: BROBERG, Broberg 110, 454 92 Brastad, Sverige
Geokoordinater: WGS84 dec 58.413767 11.494935

 

Tekniska egenskaper Deklarerat värde Enhet Standard
Tryckhållfasthet Medelvärde: 247

Standardavvikelse: 15

Lägre förväntat värde: 215

Mpa EN 1926
Böjhållfasthet Medelvärde: 16,7

Standardavvikelse 0,4

Lägre förväntat värde: 16

Mpa EN 12372
Frostresistens inkl. böjhållfasthet Böjhållfasthet, före 16,7

Böjhållfasthet; efter: 16,2

Böjhållfasthet förändring: -3

%

%

Mpa

%

EN 12371
Nötningsmotstånd (tjockleksbaserad) Medelvärde: 5,15 Cm/50 cm DIN 52108
Nötningsmotstånd

(viktbaserad)

Medelvärde: 5148 Mm3 EN 14157
Vattenabsorption Medelvärde: 0,16 Vikt % EN 13755
Densitet Medelvärde: 2630 Kg /m³ EN 1936
Utspjälkningshållfasthet Medelvärde: 3700 N EN 13364
Halkmotstånd, slipad yta (torr) Medelvärde: 55 SRV EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt) Medelvärde: 18 SRV EN 14231
Slaghållfasthet Medelvärde: 4,0 J EN 14158
Petrografisk sammansättning: Enligt standard: EN 12407 Värde:
Kalifältspat 30 %
Plagioklas 29 %
Kvarts 35 %
Amifibol 4 %