SILVER Grå Bohus

Brytningsort: Rabbalshede, Bohuslän Geokoordinater,WGS84 dec 58.612578  11.507157

 

Tekniska egenskaper
Standard
Enhet
Resultat
Tryckhållfasthet
EN 1926
Mpa
243
Böjdraghållfasthet
EN 12372
Mpa
21,4
Nötningsmotstånd
DIN 52108
cm³/50cm²
5,6
Nötningsmotstånd
EN 14157
mm³
5602
Vattenabsorbtion
EN 13755
vikt %
0,2
Densitet
EN 1936
kg/ m³
2610
Utspjälkningshållsfasthet
EN 13364
N
2750
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, torr
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, våt
Slaghållfasthet
EN 14158
J
5
Petrografisk sammansättning
EN 12407*
Kalifältspat
%
28
Plagioklas
%
26
Kvarts
%
38
Klorit
%
2
Biotit
%
5
Muskovit
%
3
Opaka mineral (oxider, och/eller sulfider)
%
0,2
Övriga mineral (granat,fluorit)
%
0,4
Provat av RI.SE
* Endast mineralsammasättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil
1) Tjockleksbaserad
2) Viktbaserad