SILVER Grå Bohus

Brytningsort: Rabbalshede, Alnäs, 457 56 Rabbalshede
Geokoordinater: WGS84 dec 58.612578 11.507157

 

Tekniska egenskaper Deklarerat värde Enhet Standard
Tryckhållfasthet Medelvärde: 249

Standardavvikelse: 27

Lägre förväntat värde: 193

Mpa EN 1926
Böjhållfasthet Medelvärde: 25,6

Standardavvikelse 1

Lägre förväntat värde: 23,6

Mpa EN 12372
Frostresistens inkl. böjhållfasthet Ultraljudshastighet förändring:

Viktförändring:

Böjhållfasthet efter:

Böjhållfasthet förändring:

%

%

Mpa

%

EN 12371
Nötningsmotstånd (tjockleksbaserad) Medelvärde: 5,6 Cm/50 cm DIN 52108
Nötningsmotstånd

(viktbaserad)

Medelvärde: 5602 Mm3 EN 14157
Vattenabsorption Medelvärde: 0,19 Vikt % EN 13755
Densitet Medelvärde: 2620 Kg /m³ EN 1936
Utspjälkningshållfasthet Medelvärde: 2750 N EN 13364
Halkmotstånd, slipad yta (torr) Medelvärde: SRV EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt) Medelvärde: SRV EN 14231
Slaghållfasthet Medelvärde: 5 J EN 14158
Petrografisk sammansättning: Enligt standard: EN 12407 Värde:
Kalifältspat 28 %
Plagioklas 26 %
Kvarts 38 %
Biotit 5 %
Klorit 2 %
Muskovit 3 %
Opaka mineral (oxider, och/eller sulfider 0,2 %
Övriga mineraler (granat flourit) 0,4 %