Ice Green

Tekniska egenskaper
Standard
Enhet
Resultat
Tryckhållfasthet
EN 1926
Mpa
171
Böjdraghållfasthet
EN 12372
Mpa
11,5
Böjdraghållfasthet efter 240 frost
cycles/120 dagar
EN 12371
Mpa
10,4
Nötningsmotstånd
DIN 52108
cm³/50cm²
8
Nötningsmotstånd
EN 14157
mm³
0,2
Vattenabsorbtion
EN 13755
vikt %
0,28
Densitet
EN 1936
kg/ m³
2677
Porositet
EN 1936
%
0,74
Utspjälkningshållsfasthet 30mm
EN 13364
N
2420
Utspjälkningshållsfasthet 50mm
EN 13364
N
4200 
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, torr
Value
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, våt
Slaghållfasthet Tjocklek 20mm
EN 14158
J
7,0
Slaghållfasthet Tjocklek 50mm
EN 14158
J
27,0
Petrografisk sammansättning
EN 12407*
Kalifältspat
%
10
Plagioklas
%
44
Kvarts
%
20
Biotit
%
6
Epidot
%
10
Muskovit
%
7
Pyrit
%
3
(Test results from SINTEF Building and Infrastucture Institute)
* Endast mineralsammasättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil
1) Tjockleksbaserad
2) Viktbaserad