Impala

Tekniska egenskaper
Standard
Enhet
Resultat
Tryckhållfasthet
EN 1926
Mpa
270
Böjdraghållfasthet
EN 12372
Mpa
Nötningsmotstånd
DIN 52108
cm³/50cm²
2,8
Nötningsmotstånd
EN 14157
mm³
2775
Vattenabsorbtion
EN 13755
vikt %
0,1
Densitet
EN 1936
kg/ m³
2939
Utspjälkningshållsfasthet
EN 13364
N
 
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, torr
 
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, våt
 
Slaghållfasthet
EN 14158
J
Petrografisk sammansättning
EN 12407*
* Endast mineralsammasättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil
1) Tjockleksbaserad
2) Viktbaserad