Norwegian Rose

Tekniska egenskaper
Standard
Enhet
Resultat
Tryckhållfasthet
DIN 52105
N/mm²
98,7
Böjdraghållfasthet
DIN 52112
N/mm²
12,6
Nötningsmotstånd
ASTM C241-85
mm³
9,4 
Vattenabsorbtion
DIN 52103
vikt %
0,09 
Densitet
DIN 52102
​g/cm³
27
Hårdhet
6-6,5
Elasticitet
NBE-89
10/C
4,1
(Norges geologiske undersökning;KART)
* Endast mineralsammasättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil
1) Tjockleksbaserad
2) Viktbaserad