Kuru Grey

Tekniska egenskaper
Standard
Enhet
Resultat
Tryckhållfasthet
EN 1926
Mpa
297
Böjdraghållfasthet
EN 12372
Mpa
24,5
Nötningsmotstånd
DIN 52108
cm³/50cm²
 
Nötningsmotstånd
EN 14157
mm³
 
Vattenabsorbtion
EN 13755
vikt %
0,1
Densitet
EN 1936
kg/ m³
2660
Hårdhet
788/6,1
 Elastitet
Gpa
52 
Petrografisk sammansättning
EN 12407*
 
Kalifältspat
%
38
Plagioklas
%
20
Kvarts
%
31
Biotit
%
3
Glimmer
%
9
Amfibol och Pyroxen
%
2
* Endast mineralsammasättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil
1) Tjockleksbaserad
2) Viktbaserad