Stören Silver Shadow

Tekniska egenskaper
Standard
Enhet
Resultat
Tryckhållfasthet
EN 1926
Mpa
165
Böjdraghållfasthet
EN 12372
Mpa
11,4
Vattenabsorbtion
EN 13755
vikt %​
0,24 
Densitet
EN 1936
kg/ m³
2649
Porösitet
EN 14158
%
0,6
Test results from SINTEF Building and Infrastructure
* Endast mineralsammasättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil
1) Tjockleksbaserad
2) Viktbaserad