Svensk Svart Hjortsjö

Brytningsort: Mellersta Småland Geokoordinater, WGS84 (lat / lon): N 56° 56´56” / E 14° 20´22”

 

Tekniska egenskaper (Technical properties)
Standard
Unit
Result
Tryckhållfasthet (Comrpessive strength)
EN 1926
Mpa
231
Böjdraghållfasthet (Flexural strength)
EN 12372
Mpa
25,9
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme)
DIN 52108
cm³/50cm²
6,0
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme)
EN 14157
mm³
5958
Vattenabsorbtion (Water absorption)
EN 13755
vikt %
<0,1
Densitet (Apparent density)
EN 1936
kg/ mm³
2990
Utspjälkningshållsfasthet (Breaking load at dowel holes) 30mm
EN 13364
N
4600
Utspjälkningshållsfasthet (Breaking load at dowel holes) 50mm
EN 13364​
N
4600
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface)
EN 14231
SRV, torr (dry)
72
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface)
EN 14231​
SRV, våt (wet)
52
Slaghållfasthet (Rupture energy)
EN 14158
J
Petrografisk sammansättning (Petrographic composition)
EN 12407*
 
Plagioklas (Plagioclase)
%
68
Pyroxen (Pyroxene)
%
22
Opaka mineral (Opaques)
%
5
Biotit (Biotite)
%
4
Provat av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (Tested by SP, Swedish National Testing and Research Institute)
* Endast mineralsammasättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil (Only main components)
1) Tjockleksbaserad (Based on thickness measurement)
2) Viktbaserad (Based on weight measurement)