Arctic Green

Tekniska egenskaper
Standard
Enhet
Resultat
Tryckhållfasthet
DIN 52105​
N/mm2​
118
Böjdraghållfasthet
DIN 52112​
N/mm2​
11,9
Densitet
DIN 5210
g/cm³
2,76
Nötningsmotstånd
ASTM D-1242-87​
mm³
6,5
Vattenabsorbtion
DIN 52103​
vikt %
12
Densitet
EN 1936
kg/ m³
2677
(Norges geologiske undersökning;KART)
* Endast mineralsammasättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil
1) Tjockleksbaserad
2) Viktbaserad