MOHEDA Svart Diabas

Brytningsort: Mellersta Småland Geokoordinater, WGS84 dec 56.992195 14.524681

 

Tekniska egenskaper
Standard
Enhet
Resultat
Tryckhållfasthet
EN 1926
Mpa
336
Böjdraghållfasthet
EN 12372
Mpa
28,2
Nötningsmotstånd
EN 14157
mm³
6001
Vattenabsorbtion
EN 13755
vikt %
<0,1
Densitet
EN 1936
kg/ mm³
2950
Utspjälkningshållsfasthet 30mm
EN 13364
N
4050
Utspjälkningshållsfasthet 50mm
EN 13364​
N
4050
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, torr
54
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231​
SRV, våt
40
Slaghållfasthet
EN 14158
J
5
Petrografisk sammansättning
EN 12407*
.
.
Plagioklas
%
61
Ortopyroxen
%
19
Klinopyroxen
%
7
Opaka mineral
%
7
Biotit
%
3
Kvarts
%
1,8
Amfibol
%
0,4
Övriga
%
1,1
Provat av RI.SE
* Endast mineralsammasättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil
1) Tjockleksbaserad
2) Viktbaserad