TRANÅS Classic

Brytningsort: Småland, Sverige
Geokoordinater: WGS84 dec 58.082001 14.900094
Tekniska egenskaper Deklarerat värde Enhet Standard
Tryckhållfasthet Medelvärde: 223

Standardavvikelse: 25

Lägre förväntat värde: 171

Mpa EN 1926
Böjhållfasthet Medelvärde: 11,5

Standardavvikelse 0,7

Lägre förväntat värde: 10,1

Mpa EN 12372
Frostresistens inkl. böjhållfasthet Ultraljudshastighet förändring: -3,8

Viktförändring: 0,03

Böjhållfasthet efter: 11,0

Böjhållfasthet förändring: -4,3

%

%

Mpa

%

EN 12371
Nötningsmotstånd (tjockleksbaserad) Medelvärde: 5,2 Cm/50 cm DIN 52108
Nötningsmotstånd

(viktbaserad)

Medelvärde: 5211 Mm3 EN 14157
Vattenabsorption Medelvärde: 0,14 Vikt % EN 13755
Densitet Medelvärde: 2640 Kg /m³ EN 1936
Utspjälkningshållfasthet Medelvärde: 2650 N EN 13364
Halkmotstånd, slipad yta (torr) Medelvärde: 64 SRV EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt) Medelvärde: 45 SRV EN 14231
Slaghållfasthet Medelvärde: J EN 14158
Petrografisk sammansättning: Enligt standard: EN 12407 Värde:
Kalifältspat 41 %
Plagioklas 20 %
Kvarts 36 %
Klorit 2 %