TRANÅS Classic

Brytningsort: Norra Småland geokoordinater, WGS84 dec 58.082001 14.900094
Tekniska egenskaper
Standard
Enhet
Resultat
Tryckhållfasthet
EN 1926
Mpa
165
Böjdraghållfasthet
EN 12372
Mpa
14,9
Nötningsmotstånd
DIN 52108
cm³/50cm²
4,0
Nötningsmotstånd
EN 14157
mm³
4116
Vattenabsorbtion
EN 13755
vikt %
0,1
Densitet
EN 1936
kg/ m³
2630
Utspjälkningshållsfasthet
EN 13364
N
2650
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, torr
64
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, våt
45
Slaghållfasthet
EN 14158
J
 
Petrografisk sammansättning
EN 12407*
Kalifältspat
%
41
Plagioklas
%
20
Kvarts
%
36
Klorit
%
2
​Provat av RI.SE
* Endast mineralsammasättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil
1) Tjockleksbaserad
2) Viktbaserad