SKARSTAD Röd Bohus

Brytningsort: Skarstad Bohuslän geokoordinater, WGS84 dec 58.474131 11.507487

 

Tekniska egenskaper
Standard
Enhet
Resultat
Tryckhållfasthet
EN 1926
Mpa
214
Böjdraghållfasthet
EN 12372
Mpa
14,0
Nötningsmotstånd
DIN 52108
cm³/50cm²
5,2
Nötningsmotstånd
EN 14157
mm³
5211
Vattenabsorbtion
EN 13755
vikt %
0,2
Densitet
EN 1936
kg/ m³
2640
Utspjälkningshållsfasthet
EN 13364
N
2550
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, torr
72
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, våt
42
Slaghållfasthet
EN 14158
J
5,5
Petrografisk sammansättning
EN 12407*
Kalifältspat
%
31
Plagioklas
%
31
Kvarts
%
31
Biotit
%
3