SVENSTORP Hallandia

Brytningsort: Svenstorp, Falkenbergs kommun. Geokoordinater, WGS84 dec 56.820546 12.657255​

Tekniska egenskaper
Standard
Enhet
Resultat
Tryckhållfasthet
EN 1926
Mpa
239
Böjdraghållfasthet
EN 12372
Mpa
20,4
Nötningsmotstånd
DIN 52108
cm³/50cm²
6,4
Nötningsmotstånd
EN 14157
mm³
6455
Vattenabsorbtion
EN 13755
vikt %
<0,1
Densitet
EN 1936
kg/ m³
2670
Utspjälkningshållsfasthet
EN 13364
N
3700
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, torr
 
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, våt
Slaghållfasthet
EN 14158
J
4,1
Petrografisk sammansättning
EN 12407*
Kalifältspat
%
25
Plagioklas
%
49
Kvarts