SVENSTORP Hallandia

Brytningsort: Berget Svenstorp. 310 50 Slöinge, Sverige
Geokoordinater: WGS84 dec 56.820546 12.657255

Tekniska egenskaper Deklarerat värde Enhet Standard
Tryckhållfasthet Medelvärde: 246

Standardavvikelse: 20

Lägre förväntat värde: 203

Mpa EN 1926
Böjhållfasthet Medelvärde: 19,6

Standardavvikelse 1,7

Lägre förväntat värde: 16,1

Mpa EN 12372
Frostresistens inkl. böjhållfasthet Böjhållfasthet före: 19,6

Böjhållfasthet efter: 19,3

Böjhållfasthet förändring: -1,5

%

%

Mpa

%

EN 12371
Nötningsmotstånd (tjockleksbaserad) Medelvärde: 6,4 Cm/50 cm DIN 52108
Nötningsmotstånd

(viktbaserad)

Medelvärde: 6455 Mm3 EN 14157
Vattenabsorption Medelvärde: 0,06 Vikt % EN 13755
Densitet Medelvärde: 2690 Kg /m³ EN 1936
Utspjälkningshållfasthet Medelvärde: 2700 N EN 13364
Halkmotstånd, slipad yta (torr) Medelvärde: SRV EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt) Medelvärde: SRV EN 14231
Slaghållfasthet Medelvärde: 4,1 J EN 14158
Petrografisk sammansättning: Enligt standard: EN 12407 Värde:
Kalifältspat 25 %
Plagioklas 40 %
Kvarts 20 %
Biotit 7 %
Amfibol 9 %
Opaka mineral 2 %