TOSSENE Grå Bohus

Brytningsort: Tossene, Bohuslän. Geokoordinater, WGS84 dec 58.460290 11.375486

 

Tekniska egenskaper
Standard
Enhet
Resultat
Tryckhållfasthet
EN 1926
Mpa
216
Böjdraghållfasthet
EN 12372
Mpa
16,6
Nötningsmotstånd
DIN 52108
cm³/50cm²
5,2
Nötningsmotstånd
EN 14157
mm³
5735
Vattenabsorbtion
EN 13755
vikt %
0,1
Densitet
EN 1936
kg/ m³
2660
Utspjälkningshållsfasthet
EN 13364
N
2850
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, torr
Halkmotstånd, slipad yta
EN 14231
SRV, våt
Slaghållfasthet
EN 14158
J
5,0
Petrografisk sammansättning
EN 12407*
Kalifältspat
%
39
Plagioklas
%
29
Kvarts
%
23
Biotit
%
7
Provat av RI.SE
* Endast mineralsammasättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil
1) Tjockleksbaserad
2) Viktbaserad

Typiska användningsområden
Byggnadssten: Fasader, golv, bänkskivor.
​Markläggning samt gravvårdar